שמאות מקרקעין

  • תביעות לירידת ערך ופיצויי הפקעה – ייצוג מושבים, קיבוצים ולקוחות פרטיים בתחום הפקעות קרקע לרבות תביעות לירידת ערך לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה וייצוג מול ועדות הערר.
  • המגזר הכפרי – מומחיות ויעוץ בנושאי המגזר הכפרי לרבות יישום החלטה 979, פיצול נחלות ומשקי עזר, חלוקה בין יורשים ויעוץ לישובים חקלאיים.

 • ייצוג אגודות חקלאיות מול מינהל מקרקעי ישראל.
 • חוות דעת לבית משפט – הכנת חוות דעת מומחה לבתי משפט.
 • היטל השבחה – טיפול וייצוג בעניין היטלי השבחה וליווי הליכים בפני שמאי מכריע.
 • שווי נכסים – בחינת שווי כלל סוגי נכסי המקרקעין השונים לרבות, דירות מגורים, נכסים מסחריים, קרקעות חקלאיות, משקי עזר, נחלות, צמודי קרקע, נכסים ציבורים ועוד.
 • מכרזי מקרקעין – ייעוץ להגשת הצעות למכרזים.
 • התנגדויות – הגשת התנגדויות לתכניות בניין עיר.
 • בוררויות, גישור ופישור.
 • הערכת שווי מבני משק, ציוד חקלאי, גידולים חקלאיים.
 • השגות – טיפול בהגשת השגות לשומות מינהל מקרקעי ישראל ושומות היטל השבחה.
 • מס שבח – ייעוץ וייצוג בפני רשויות המס לרבות הגשת עררים למס שבח מקרקעין.
 • תכניות בנין עיר – ליווי רשויות מקומיות ויזמים פרטיים בהכנת תוכניות בניין עיר ואישורן.
 • הגשת חוות דעת נגדיות לתכניות איחוד וחלוקה, פגיעות תכנוניות, חוות דעת נלוות להתנגדויות לתוכניות (איחוד וחלוקה, פגיעות תכנוניות ומטרדים).
 • תמ”א 38 – עריכת בדיקות כדאיות למבנים העומדים בדרישות תמ”א 38
 • פינוי בינוי – הכנת חוות דעת כלכליות למתחמי פינוי בינוי