ליווי פרויקטים

• שינויי ייעוד קרקע – ליווי אישור תוכניות בניין עיר לשינוי ייעוד קרקע למגורים ותעשיה.
• ייצוג וייעוץ מול מינהל מקרקעי ישראל.
• ליווי – ליווי תכניות בניין עיר נקודתיות מול מוסדות התכנון.
• קבלת אישורים ותיאום עם מוסדות.
• בדיקות כדאיות – בדיקות היתכנות ואפשרויות למימוש פוטנציאל תכנוני וכלכלי.
• ייזמות – ייזום תכניות להקמת אזורי תעשיה.
• הקמת שכונות – ניהול וליווי הקמת שכונות מגורים.
• הוצאות פיתוח – אישור הוצאות פיתוח לתשתיות במינהל מקרקעי ישראל והרשויות המקומיות.
• ייזום ויצירת התקשרויות בין גופים.
• הקצאות קרקע – בדיקת אפשרויות וליווי עסקאות להקצאות מקרקעין ע”י מינהל מקרקעי ישראל.
• יצירת מסגרות להסכמים ושיתוף פעולה בין רשויות מקומיות.
• ייצוג רשויות מקומיות/ יישובים בועדות גבולות שיפוט.